GDKD 1

1,720,000  860,000 

Hết hàng

MÃ: 8932918 Danh mục: Giày da kỳ đà Tag: Da kỳ đà
} }; window.addEventListener("scroll", lazyLoad); window.addEventListener("resize", lazyLoad); window.addEventListener("orientationchange", lazyLoad); window.addEventListener("mousemove",lazyLoad); window.addEventListener("click",lazyLoad); window.addEventListener("keypress",lazyLoad); window.addEventListener("touchstart",lazyLoad); if(window.pageYOffset>0) { window.scrollTo(window.pageXOffset,window.pageYOffset+10); } });