GDT 1

1,200,000  600,000 

Thời trang da trăn Việt Phong

Hết hàng

MÃ: gdt-1 Danh mục: Giày da trăn Tag: Da trăn
} }; window.addEventListener("scroll", lazyLoad); window.addEventListener("resize", lazyLoad); window.addEventListener("orientationchange", lazyLoad); window.addEventListener("mousemove",lazyLoad); window.addEventListener("click",lazyLoad); window.addEventListener("keypress",lazyLoad); window.addEventListener("touchstart",lazyLoad); if(window.pageYOffset>0) { window.scrollTo(window.pageXOffset,window.pageYOffset+10); } });