VDDD 1

1,075,000  537,500 

Hết hàng

MÃ: 8932891 Danh mục: Ví da đà điểu Tag: Da đà điểu
} }; window.addEventListener("scroll", lazyLoad); window.addEventListener("resize", lazyLoad); window.addEventListener("orientationchange", lazyLoad); window.addEventListener("mousemove",lazyLoad); window.addEventListener("click",lazyLoad); window.addEventListener("keypress",lazyLoad); window.addEventListener("touchstart",lazyLoad); if(window.pageYOffset>0) { window.scrollTo(window.pageXOffset,window.pageYOffset+10); } });